vineri, 13 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 15129 ha
Intravilan: 266 ha
Extravilan: 14863 ha
Populatie: 6271
Gospodarii: 2204
Nr. locuinte: 2039
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 5
Asezarea geografica:
Comuna Sândomnic este aşezată în partea central-estică a judeţului Harghita, în bazinul hidrografic superior
Activitati specifice zonei:
Industria prelucrării lemnului
Industria minieră, carieră de piatră
Servicii
Transport
Artizanat
Activitati economice principale:
Comerţ
Turism
Obiective turistice:
Piatra singuratică
Monumente şi locuri istorice
Biserica romano-catolică
Statuia Episcopului romano-catolic "Márton Áron"
Evenimente locale:
Zilele comunei
Facilitati oferite investitorilor:
Reţea gaze naturale
Reţea apă potabilă
Reduceri pentru unităţi de producţie
Forţă de muncă
Proiecte de investitii:
Reabilitarea drumurilor agricole
Extinderea reţelei de apă potabilă
Extindere canalizare menajeră
Amenajare parcuri şi zone verzi